• 1

Osoblje

Uz kvalitetan smještaj i ergonomiju novoizgrađenog objekta Doma NOVINŠČAK za kvalitetu usluge brinu se:

Vlasnici: Miroslav i Nikola Novinščak

v.d. ravnatelja: Kristina Vožar, mag. oec.

i svi ostali zaposlenici.