• 1

Radna terapija

Radno – terapijske aktivnosti, tehnike i vještine na području socijalnog i zdravstvenog djelovanja provode se s ciljem zadržavanja psihofizičkih sposobnosti i poboljšanja kvalitete života korisnika.

Proces radne terapije za pojedinog korisnika između ostalog uključuje:

  • procjenu funkcioniranja u području aktivnosti svakodnevnog života, produktivnosti, slobodnog vremena,
  • identifikaciju problema i sposobnosti,
  • postavljanje ciljeva, radno – terapijsku intervenciju usmjerenu korisniku, individualno prilagođenu prema potrebama, poteškoćama, sposobnostima i interesima,
  • evaluaciju u tijeku terapije i
  • usklađivanje plana radne terapije.

 

Program radne terapije provodi se kroz:

  • samozbrinavanje,
  • kognitivno - perceptivni i trening,
  • aktivnosti slobodnog vremena (društvene igre, likovna grupa, kreativna grupa, literarna grupa, zbor korisnika),
  • kulturno umjetnička događanja i manifestacije.