Ustroj doma 2017-12-01T07:57:24+01:00

Dom NOVINŠČAK je jedinstvena organizacijska cjelina u kojoj je radni proces organiziran po odjelima ustrojenim ovisno o srodnosti i povezanosti poslova te potrebnog broja radnika za njihovo obavljanje:

  • Poslovi pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja
  • Odjel administrativnih i pomoćno – tehničkih poslova
  • Odjel zdravstvene skrbi
  • Odjel socijalne skrbi

Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe NOVINŠČAK upravlja ustanovom u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi, Statutom Doma NOVINŠČAK i Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Doma NOVINŠČAK.

Upravno vijeće sastoji se od pet članova, od čega su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika i jedan predstavnik korisnika Doma NOVINŠČAK.

Članove Upravnog vijeća imenuju osnivači, Miroslav i Nikola Novinščak.

Od strane Osnivača imenovani su:

  • Sara Novinščak – predsjednica
  • Rosanda Trstenjak – zamjenica predsjednice
  • Karmen Klobučarić – članica
  • Bernardica Padarić – predstavnik radnika
  • Lina Hajdarović – predstavnik korisnika