Usluge 2017-11-29T07:58:26+01:00

Zdravstvena njega

Zdravstvena njega

Korisnicima zdravstvenu njegu pruža stručno medicinsko osoblje u suradnji s liječnikom opće medicine.

Korisnicima se nudi:

 • prehrana po preporuci liječnika (dijetalna, žučna, šećerna i dr.),
 • organizacija kontrolnih pregleda i prijevoz do bolnice,
 • dobava i nabava svih potrebnih lijekova i ortopedskih pomagala,
 • opća njega bolesnih korisnika (osobna higijena i kupanje),
 • prevencija komplikacija dugotrajnog mirovanja (dekubitusa, kontraktura i tromboze),
 • zbrinjavanje kroničnih i dekubitalnih rana,
 • kupanje bolesnika u kadi i krevetu,
 • toaleta i održavanje stome,
 • provođenje klizme za čišćenje,
 • uzimanje materijala za laboratorijske pretrage,
 • primjena terapije kisikom,
 • primjena lokalne i peroralne terapije,
 • primjena parenteralne terapije i antibiotika uz nadzor liječnika,
 • kateterizacija mokraćnog mjehura,
 • postavljanje i izmjena sonde te hranjenje sondom,
 • mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
 • kontrola razine šećera u krvi i u urinu i
 • skrb umirućeg bolesnika.

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizioterapija je iznimno bitna u očuvanju pokretljivosti i psihofizičkog zdravlja osoba starije životne dobi. Obuhvaća postupke unapređenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti, s ciljem postizanja određenog stupnja tjelesnog oporavka, integracije korisnika u društvo i bolje kvalitete života. Fiziopterapeutskim vježbama nastoji se zaustaviti proces smanjenja pokretljivosti ili bar ostati na istoj razini ako ga već ne uspjevamo zaustaviti ili poboljšati.

Izbor kineziterapijskih vježbi i tehnika ovisi o više faktora: stanju neuromuskulatornog, koštanog, kardiovaskularnog i pulmonalnog sustava. Ovisno o funkcionalnoj sposobnosti korisnika fizioterapija pruža individulane i grupne terapijske vježbe.

Prostor fizikalne terapije opremljen je švedskim ljestvama, strunjačom, terapijskim ležajem za vježbanje i stolom za pregled s okvirima za suspenziju, 2 tens uređaja protiv bolova i IC lampom. Korisnicima je omogućeno i vježbanje na sobnom biciklu i pokretnoj traci uz potrebnu pomoć i nadzor fizioterapeuta.

Korisnicima se u suvremeno opremljenom prostoru fizikalne terapije nude:

 1. Fizioterapeutska intervencija – terapijske vježbe (pasivne i aktivne vježbe, vježbe uz otpor, izometričke vejžbe, vježbe balansa, rasteretne, respiratorne, vježbe ustajanja, stajanja i hoda, vožnja bicikla, Frenkelove vježbe, vježbe koordinacije, samozbrinjavanja, vježbe za sfinktere, TENS i infracrvena lampa)
 2. Upućivanje i edukacija korisnika (pružanje informacija, poduka za neovisno življenje te upotreba proteza, ortoza i dr.ortopedskim pomagala).

Radna terapija

Radna terapija

Radno – terapijske aktivnosti, tehnike i vještine na području socijalnog i zdravstvenog djelovanja provode se s ciljem zadržavanja psihofizičkih sposobnosti i poboljšanja kvalitete života korisnika.

Proces radne terapije za pojedinog korisnika između ostalog uključuje:

 • procjenu funkcioniranja u području aktivnosti svakodnevnog života, produktivnosti, slobodnog vremena,
 • identifikaciju problema i sposobnosti,
 • postavljanje ciljeva, radno – terapijsku intervenciju usmjerenu korisniku, individualno prilagođenu prema potrebama, poteškoćama, sposobnostima i interesima,
 • evaluaciju u tijeku terapije i
 • usklađivanje plana radne terapije.

Program radne terapije provodi se kroz:

 • samozbrinavanje,
 • kognitivno – perceptivni i trening,
 • aktivnosti slobodnog vremena (društvene igre, likovna grupa, kreativna grupa, literarna grupa, zbor korisnika),
 • kulturno umjetnička događanja i manifestacije.

Socijalni rad

services-tabs-139154408

U sklopu socijalnog rada korisnicima se pruža podrška kroz individualni i grupni rad.

Individualni rad (cilj):

 • adaptacija novih korisnika na život u ustanovi,
 • razvijanje dobrih međuljudskih odnosa,
 • pomoć pri rješavanju socijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i dr.problema,
 • motiviranje za uključivanje u radne, sportske i kulturno-zabavne aktivnosti.

Grupni rad (cilj):

 • eliminiranje negativnih učinaka institucionalizacije,
 • poboljšanje komunikacije,
 • razvijanje dobrosusjedskih odnosa,
 • obogaćivanje društvenog života korisnika,
 • poboljšanje kvalitete života u ustanovi.

Grupni se rad provodi kroz terapijske zajednice, sastanke stanara, katna druženja i grupe za podršku.
Osim navedenog, korisnicima se osigurava informativna, pravna i savjetodavna pomoć.