Zdravlje je najveće bogatstvo

Briga o zdravlju i zdravim životnim navikama u svim područjima života osnovna je sastavnica usluge Doma za starije i nemoćne osobe NOVINŠČAK. Osim svakodnevne zdravstvene usluge, fizikalne terapije, rehabilitacije i kvalitetne prehrane prilagođene individualnim potrebama osoba starije životne dobi o kojoj brine stručno osoblje, naročito je važno da svaki pojedinac osvjesti vlastitu odgovornost za održavanje svog zdravlja.

U suradnji s Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, dana 20.03.2017. godine, organizirali smo radionicu o zdravoj prehrani i zdravom načinu života. Radionica je sastavni dio projekta „Znanje je moć“, a istu su održale dr. med. specijalist školske medicine Diana Uvodić Đurić i dr. med. spec. epidemiolog  Renata Kutnjak Kiš iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Veliki broj zainteresiranih korisnika Doma, članova DOSTI-a te pozitivni dojmovi, poticaj su nam da organizacijom raznih događanja nastavimo aktivno uključivati korisnike u brigu o vlastitom zdravlju.

2017-12-05T14:53:00+01:00 22. ožujka 2017.|Novosti|