MALENA DOBROČINSTVA VEOMA SU VELIKA ZA ONE KOJI IH DOBIVAJU U PRAVI ČAS

                                                                                                                                                        Demokrit

Volonterski klub Doma NOVINŠČAK svakim danom bilježi nove aktivnosti, nova mala djela dobrote, pažnje i ljubavi koja mjenjaju svijet i čine ga boljim mjestom za život.

Tome u prilogu govori i nedavni volonterski angažman naših dviju korisnica, Marije Fekonje i Sofije Lončarević Rodek, koje su dale svoj doprinos Jesenskom pikniku u čakovečkom parku u organizaciji MURID-a, Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu. MURID pruža podršku djeci rane dobi, njihovim roditeljima i obiteljima kroz prevenciju, savjetovanje, dijagnostiku i rehabilitaciju, kao i edukaciju i senzibilizaciju okoline i javnosti na specifične potrebe djece s razvojnim i socijalnim rizicima na području sjeverozapadne Hrvatske.  Uključivanjem u njihove aktivnosti i naše korisnice dale su svoj doprinos boljem i lakšem životu djece s teškoćama u razvoju na području Međimurske županije.

2017-12-08T13:57:21+01:00 26. listopada 2017.|Novosti|