Život u domu 2017-07-25T07:34:07+01:00

Projekt eCoolArt – „Umjetnost i kultura online“

Dom NOVINŠČAK od listopada 2021. godine uključen je u projekt eCoolArt – „Umjetnost i kultura online“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020. Nositelj projekta je Fotoklub Čakovec, a partneri su  Međimurska županija i REDEA . Korisnici [...]

13. siječnja 2022.|